Next

12:30 PM : Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:30 PM : Hum Hain Na

Schedule

01:00 AM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:59 AM Hum Hain Na
02:29 AM Ekk Nayi Pehchaan
03:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
03:59 AM Kaam Chor
06:33 AM Khotey Sikkey
07:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
10:59 AM Khotey Sikkey
12:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
12:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:30 PM Hum Hain Na
04:30 PM Comedy Circus Ke Ajoobe
04:59 PM Khotey Sikkey
06:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
06:29 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:26 PM Hum Hain Na
07:59 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:59 PM Ekk Nayi Pehchaan
09:29 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
10:29 PM Hum Hain Na
10:59 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:59 PM Khotey Sikkey
01:00 AM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
02:00 AM Hum Hain Na
02:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
02:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
06:30 AM Khotey Sikkey
07:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:29 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:00 AM Khotey Sikkey
11:59 AM Ekk Nayi Pehchaan
12:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:30 PM Hum Hain Na
01:59 PM Kareeb
05:00 PM Khotey Sikkey
06:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
06:29 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:30 PM Hum Hain Na
07:59 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:59 PM Ekk Nayi Pehchaan
09:29 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
10:30 PM Hum Hain Na
11:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
12:00 AM Khotey Sikkey
12:59 AM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:59 AM Hum Hain Na
02:29 AM Ekk Nayi Pehchaan
02:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
03:59 AM Kareeb
07:00 AM Comedy Circus Ke Ajoobe
07:29 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
09:00 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:00 AM Khotey Sikkey
12:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
12:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:30 PM Hum Hain Na
02:00 PM Darr
05:00 PM Khotey Sikkey
06:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:30 PM Hum Hain Na
08:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
09:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
09:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
10:30 PM Hum Hain Na
11:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
12:00 AM Khotey Sikkey
01:00 AM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
02:00 AM Hum Hain Na
02:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
03:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
04:00 AM Darr
07:00 AM Comedy Circus Ke Ajoobe
07:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:31 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Sewa Ganga
09:29 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Khotey Sikkey
11:00 AM Khotey Sikkey
12:00 PM Khotey Sikkey
01:00 PM Khotey Sikkey
02:00 PM Mere Brother Ki Dulhan
05:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
05:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
06:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
07:00 PM CID
08:00 PM CID
09:00 PM Adalat
10:00 PM Crime Patrol 4
11:00 PM CID
12:00 AM Adalat
01:00 AM Crime Patrol 4
02:00 AM CID
03:00 AM Mere Brother Ki Dulhan
05:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
06:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:29 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Asian Variety Show
11:00 AM Hum Hain Na
11:30 AM Hum Hain Na
12:00 PM Hum Hain Na
12:30 PM Hum Hain Na
01:00 PM Asian Variety Show
02:00 PM Aarakshan
05:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
06:00 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:00 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
08:00 PM Hum Hain Na
08:30 PM Hum Hain Na
09:00 PM Adalat
10:00 PM Crime Patrol 4
11:00 PM CID
12:00 AM Adalat
01:00 AM Crime Patrol 4
02:00 AM CID
03:00 AM Aarakshan
06:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
07:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
07:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
09:00 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
12:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
01:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
02:00 PM Talaash
05:00 PM Crime Patrol 4
06:00 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:00 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
08:00 PM Tba 30
08:30 PM Tba 30
09:00 PM Adalat
10:00 PM Crime Patrol 4
11:00 PM CID
12:00 AM Adalat
01:00 AM Crime Patrol 4
02:00 AM CID
03:00 AM Talaash
06:00 AM Khotey Sikkey
07:00 AM Khotey Sikkey
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:00 AM Khotey Sikkey
12:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
12:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:30 PM Tba 30
02:00 PM Aandhi
05:00 PM Khotey Sikkey
06:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:30 PM Tba 30
08:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
09:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
09:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
10:30 PM Tba 30
11:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap