Next

04:59 PM : Crime Patrol 4
05:59 PM : Yudh

Schedule

12:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
01:00 AM Yudh
01:59 AM Main Naa Bhoolungi
02:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
03:00 AM Sanam Bewafa
06:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 AM Main Naa Bhoolungi
06:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:30 AM Guru Maa
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Sewa Ganga
09:29 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM CID
10:59 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
11:59 AM Main Naa Bhoolungi
12:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
12:59 PM Yudh
01:59 PM Kashmir Ki Kali
04:59 PM Crime Patrol 4
05:59 PM Yudh
06:59 PM Main Naa Bhoolungi
07:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
09:00 PM Main Naa Bhoolungi
09:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
10:00 PM Yudh
11:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:30 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
12:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
01:00 AM Yudh
01:59 AM Main Naa Bhoolungi
02:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
02:59 AM Kashmir Ki Kali
06:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 AM Main Naa Bhoolungi
07:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:30 AM Guru Maa
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
08:59 AM Sewa Ganga
09:29 AM Grahon Ka Khel
09:59 AM Asian Variety Show
11:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
11:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
11:59 AM Ekk Nayi Pehchaan
12:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
01:00 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
01:59 PM Traffic Signal
04:30 PM Comedy Circus Ke Ajoobe
05:00 PM Main Naa Bhoolungi
05:30 PM Main Naa Bhoolungi
06:00 PM Main Naa Bhoolungi
06:29 PM Main Naa Bhoolungi
06:59 PM Main Naa Bhoolungi
07:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
07:59 PM CID
08:59 PM Main Naa Bhoolungi
09:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
09:59 PM Crime Patrol 4
10:59 PM CID
11:59 PM Crime Patrol 4
12:59 AM CID
01:59 AM Main Naa Bhoolungi
02:29 AM Ekk Nayi Pehchaan
02:59 AM Traffic Signal
05:30 AM Comedy Circus Ke Ajoobe
06:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:29 AM Main Naa Bhoolungi
07:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:29 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:59 AM Sewa Ganga
09:29 AM Grahon Ka Khel
09:59 AM Main Naa Bhoolungi
10:29 AM Main Naa Bhoolungi
11:00 AM Main Naa Bhoolungi
11:29 AM Main Naa Bhoolungi
12:00 PM Main Naa Bhoolungi
12:29 PM Main Naa Bhoolungi
01:00 PM Asian Variety Show
01:59 PM Aashiqui 2
04:59 PM Yudh
05:59 PM Yudh
06:59 PM Yudh
07:59 PM Yudh
08:59 PM Darr@the Mall
11:29 PM CID
12:30 AM Crime Patrol 4
01:00 AM CID
02:00 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
03:00 AM Aashiqui 2
05:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
07:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
07:29 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
11:00 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
12:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
12:30 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
01:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
01:30 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
02:00 PM Dil To Pagal Hai
05:30 PM Asian Variety Show
06:30 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
07:30 PM Crime Patrol 4
08:00 PM CID
09:00 PM Adalat
10:00 PM Crime Patrol 4
11:00 PM CID
12:00 AM Crime Patrol 4
01:00 AM CID
02:00 AM Adalat
03:00 AM Dil To Pagal Hai
06:30 AM Main Naa Bhoolungi
07:00 AM Main Naa Bhoolungi
07:30 AM Main Naa Bhoolungi
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:29 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM CID
11:00 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
12:00 PM Main Naa Bhoolungi
12:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
01:00 PM Yudh
02:00 PM Saajan Chale Sasural
04:30 PM Comedy Circus Ke Ajoobe
05:00 PM Crime Patrol 4
06:00 PM Yudh
07:00 PM Main Naa Bhoolungi
07:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
09:00 PM Main Naa Bhoolungi
09:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
10:00 PM Yudh
11:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:28 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
12:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
01:00 AM Yudh
02:00 AM Main Naa Bhoolungi
02:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
03:00 AM Saajan Chale Sasural
05:30 AM Comedy Circus Ke Ajoobe
06:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 AM Main Naa Bhoolungi
06:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM CID
11:00 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
12:00 PM Main Naa Bhoolungi
12:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
01:00 PM Yudh
02:00 PM Chacha Bhatija
05:30 PM Comedy Circus Ke Ajoobe
06:00 PM Yudh
07:00 PM Main Naa Bhoolungi
07:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
09:00 PM Main Naa Bhoolungi
09:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
10:00 PM Yudh
11:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:28 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
12:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
01:00 AM Yudh
02:00 AM Main Naa Bhoolungi
02:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
03:00 AM Chacha Bhatija
06:30 AM Main Naa Bhoolungi
06:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:01 AM Sewa Ganga
09:29 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM CID
11:00 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
12:00 PM Main Naa Bhoolungi
12:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
01:00 PM Yudh
02:00 PM Rocket Singh
05:00 PM Crime Patrol 4
06:00 PM Yudh
07:00 PM Main Naa Bhoolungi
07:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
09:00 PM Main Naa Bhoolungi
09:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
10:00 PM Yudh
11:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:28 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014