Next

07:00 AM : Dada Vaswani- Season 3
07:00 AM : Humsafars

Schedule

12:00 AM Crime Patrol 4
12:59 AM Adalat
01:59 AM CID
03:00 AM Krrish 3
05:34 AM Humsafars
06:00 AM Humsafars
06:29 AM Humsafars
07:00 AM Humsafars
07:00 AM Dada Vaswani- Season 3
07:29 AM Humsafars
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Hum Hain Na
09:29 AM Grahon Ka Khel
09:59 AM CID
10:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:29 AM Hum Hain Na
11:59 AM Tum Aise Hi Rehna
12:29 PM Itna Karo Na Mujhe Pyaar
12:58 PM CID
01:58 PM CID
02:59 PM CID
03:58 PM Adalat
04:59 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
05:28 PM Humsafars
06:01 PM Itti Si Khushi
06:31 PM Itna Karo Na Mujhe Pyaar
07:01 PM Tum Aise Hi Rehna
07:31 PM Hum Hain Na
08:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:30 PM Itna Karo Na Mujhe Pyaar
09:00 PM Itti Si Khushi
09:31 PM Humsafars
10:01 PM Tum Aise Hi Rehna
10:31 PM Hum Hain Na
11:01 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:31 PM Itna Karo Na Mujhe Pyaar
12:00 AM Itti Si Khushi
12:30 AM Humsafars
12:59 AM Tum Aise Hi Rehna
01:30 AM Hum Hain Na
02:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
02:30 AM Itna Karo Na Mujhe Pyaar
03:00 AM CID
04:00 AM Crime Patrol 4
05:00 AM Adalat
06:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
06:30 AM Humsafars
07:00 AM Dada Vaswani- Season 3
07:00 AM Hum Hain Na
07:29 AM Tum Aise Hi Rehna
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Hum Hain Na
09:30 AM Grahon Ka Khel
09:59 AM Tum Aise Hi Rehna
10:29 AM Tum Aise Hi Rehna
10:59 AM Tum Aise Hi Rehna
11:30 AM Hum Hain Na
11:59 AM Tum Aise Hi Rehna
12:30 PM Itna Karo Na Mujhe Pyaar
01:00 PM Crime Patrol 4
02:00 PM King Uncle
05:00 PM Comedy Circus Ke Mahabali
05:30 PM Humsafars
06:00 PM Itti Si Khushi
06:30 PM Itna Karo Na Mujhe Pyaar
06:59 PM Tum Aise Hi Rehna
07:30 PM Hum Hain Na
08:00 PM CID
09:00 PM Itti Si Khushi
09:30 PM Humsafars
09:59 PM Tum Aise Hi Rehna
10:30 PM Hum Hain Na
11:00 PM CID
12:00 AM Crime Patrol 4
12:59 AM Tum Aise Hi Rehna
01:30 AM Hum Hain Na
02:00 AM Itti Si Khushi
02:30 AM Humsafars
03:00 AM CID
04:00 AM Itna Karo Na Mujhe Pyaar
04:30 AM Itna Karo Na Mujhe Pyaar
05:00 AM Itna Karo Na Mujhe Pyaar
05:30 AM Itna Karo Na Mujhe Pyaar
06:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
06:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Comedy Circus Ke Mahabali
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Asian Variety Show
11:00 AM Hum Hain Na
11:30 AM Hum Hain Na
12:00 PM Hum Hain Na
12:30 PM Hum Hain Na
01:00 PM Dil To Pagal Hai
01:00 PM Asian Variety Show
05:30 PM Adalat
06:30 PM Crime Patrol 4
07:30 PM Kaun Banega Crorepati Season 5 2014 – Grand Finale Part 1
09:00 PM Adalat
10:00 PM Crime Patrol 4
11:00 PM CID
12:00 AM Crime Patrol 4
01:00 AM Adalat
02:00 AM CID
03:00 AM Dil To Pagal Hai
06:00 AM Hum Hain Na
06:30 AM Hum Hain Na
07:00 AM Hum Hain Na
07:30 AM Bhakti Sagar- 2014
07:30 AM Hum Hain Na
08:00 AM Comedy Circus Ke Mahabali
08:00 AM Hum Hain Na
09:00 AM Humsafars
09:29 AM Grahon Ka Khel
09:30 AM Humsafars
10:00 AM Humsafars
10:30 AM Humsafars
11:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
12:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
12:30 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
01:00 PM Gunday
05:00 PM Tum Aise Hi Rehna
05:30 PM Tum Aise Hi Rehna
06:00 PM Tum Aise Hi Rehna
06:30 PM Tum Aise Hi Rehna
07:00 PM Kaun Banega Crorepati Season 5 2014 – Grand Finale Part 2
09:00 PM Adalat
10:00 PM Crime Patrol 4
11:00 PM CID