Next

01:29 PM : Hum Hain Na
01:59 PM : Satte Pe Satta

Schedule

02:59 AM Aaina
05:59 AM Khotey Sikkey
06:58 AM Khotey Sikkey
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:29 AM Bhakti Sagar- 2014
08:59 AM Hum Hain Na
09:29 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
10:59 AM Khotey Sikkey
11:59 AM Ekk Nayi Pehchaan
12:29 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:29 PM Hum Hain Na
01:59 PM Satte Pe Satta
05:00 PM Khotey Sikkey
05:59 PM Ekk Nayi Pehchaan
06:29 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:30 PM Hum Hain Na
07:59 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:59 PM Ekk Nayi Pehchaan
09:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
10:29 PM Hum Hain Na
10:59 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:30 PM Humsafars
12:04 AM Khotey Sikkey
12:59 AM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:59 AM Hum Hain Na
02:29 AM Ekk Nayi Pehchaan
02:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
03:29 AM Humsafars
04:00 AM Satte Pe Satta
06:30 AM Khotey Sikkey
07:29 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:29 AM Bhakti Sagar- 2014
08:59 AM Hum Hain Na
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
10:29 AM Humsafars
11:02 AM Khotey Sikkey
12:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
12:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:29 PM Hum Hain Na
04:30 PM Comedy Circus Ke Ajoobe
05:00 PM Khotey Sikkey
05:59 PM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:29 PM Hum Hain Na
08:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:29 PM Humsafars
09:03 PM Ekk Nayi Pehchaan
09:32 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
10:33 PM Hum Hain Na
11:02 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:32 PM Humsafars
12:00 AM Khotey Sikkey
12:59 AM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:59 AM Hum Hain Na
02:29 AM Ekk Nayi Pehchaan
02:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
03:30 AM Humsafars
06:30 AM Khotey Sikkey
07:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Hum Hain Na
09:29 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
10:30 AM Humsafars
11:00 AM Khotey Sikkey
12:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
12:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:30 PM Hum Hain Na
02:00 PM Parineeta
04:30 PM Comedy Circus Ke Ajoobe
05:00 PM Khotey Sikkey
06:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:30 PM Hum Hain Na
08:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:30 PM Humsafars
09:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
09:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
10:30 PM Hum Hain Na
11:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:30 PM Humsafars
12:00 AM Khotey Sikkey
01:00 AM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
02:00 AM Hum Hain Na
02:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
03:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
03:30 AM Humsafars
04:00 AM Parineeta
06:30 AM Khotey Sikkey
07:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Hum Hain Na
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
10:30 AM Humsafars
11:00 AM Khotey Sikkey
12:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
12:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:30 PM Hum Hain Na
02:00 PM Shanghai
04:30 PM Comedy Circus Ke Ajoobe
05:00 PM Khotey Sikkey
06:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:30 PM Hum Hain Na
08:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:30 PM Humsafars
09:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
09:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
10:30 PM Hum Hain Na
11:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:30 PM Humsafars
12:00 AM Khotey Sikkey
01:00 AM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
02:00 AM Hum Hain Na
02:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
03:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
03:30 AM Humsafars
04:00 AM Shanghai
06:00 AM Comedy Circus Ke Ajoobe
06:30 AM Khotey Sikkey
07:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Hum Hain Na
09:29 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Khotey Sikkey
11:00 AM Khotey Sikkey
12:00 PM Khotey Sikkey
01:00 PM Khotey Sikkey
02:00 PM Ahishta Ahishta
04:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
05:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
05:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
06:00 PM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
07:00 PM CID
08:00 PM CID
09:00 PM Adalat
10:00 PM Crime Patrol 4
11:00 PM CID
12:00 AM Adalat
01:00 AM Crime Patrol 4
02:00 AM CID
03:00 AM Ahishta Ahishta
05:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
06:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Comedy Circus Ke Ajoobe
09:29 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Asian Variety Show
11:00 AM Hum Hain Na
11:30 AM Hum Hain Na
12:00 PM Hum Hain Na
12:30 PM Hum Hain Na
01:00 PM Asian Variety Show
02:00 PM Aashiqui 2
04:30 PM Comedy Circus Ke Ajoobe
05:00 PM Crime Patrol 4
06:00 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:00 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
08:00 PM Tba 180
11:00 PM CID
12:00 AM Tba 180
03:00 AM Aashiqui 2
05:30 AM Comedy Circus Ke Ajoobe
06:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
07:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
07:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Comedy Circus Ke Mahabali
09:29 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Humsafars
10:30 AM Humsafars
11:00 AM Humsafars
11:30 AM Humsafars
12:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
12:30 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
01:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
01:30 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
02:00 PM Krrish 3
05:00 PM Crime Patrol 4
06:00 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:00 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
08:00 PM Hum Hain Na
08:30 PM Hum Hain Na
09:00 PM Adalat
10:00 PM Crime Patrol 4
11:00 PM CID