Next

10:59 PM : CID
12:00 AM : Crime Patrol 4

Schedule

12:29 AM Ekk Nayi Pehchaan
12:59 AM Yudh
02:00 AM Main Naa Bhoolungi
02:29 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
03:00 AM Paan Singh Tomar
05:29 AM Comedy Circus Ke Ajoobe
05:59 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:29 AM Main Naa Bhoolungi
07:30 AM Guru Maa
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Asian Variety Show
11:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
11:29 AM Ekk Nayi Pehchaan
11:59 AM Ekk Nayi Pehchaan
12:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
12:59 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
01:59 PM Mere Yaar Ki Shaadi Hai
05:00 PM Main Naa Bhoolungi
05:30 PM Main Naa Bhoolungi
06:00 PM Main Naa Bhoolungi
06:30 PM Main Naa Bhoolungi
06:59 PM Main Naa Bhoolungi
07:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 PM CID
09:00 PM Main Naa Bhoolungi
09:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
10:00 PM Crime Patrol 4
10:59 PM CID
12:00 AM Crime Patrol 4
12:58 AM CID
01:59 AM Main Naa Bhoolungi
02:29 AM Ekk Nayi Pehchaan
02:59 AM Mere Yaar Ki Shaadi Hai
06:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 AM Main Naa Bhoolungi
07:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:29 AM Bhakti Sagar- 2014
08:59 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
10:59 AM Main Naa Bhoolungi
11:30 AM Main Naa Bhoolungi
11:59 AM Main Naa Bhoolungi
12:30 PM Main Naa Bhoolungi
12:59 PM Asian Variety Show
01:59 PM Mujse Dosti Karoge
04:59 PM Yudh
05:59 PM Yudh
06:59 PM Yudh
07:59 PM Yudh
08:59 PM Adalat
10:00 PM Crime Patrol 4
11:00 PM CID
11:59 PM Crime Patrol 4
12:58 AM CID
01:59 AM Adalat
02:59 AM Mujse Dosti Karoge
05:59 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:29 AM Ekk Nayi Pehchaan
07:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
07:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
08:28 AM Bhakti Sagar- 2014
08:59 AM Sewa Ganga
09:29 AM Grahon Ka Khel
09:59 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
11:00 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
11:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
12:29 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
01:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
01:30 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
01:59 PM Yamala Pagla Deewana
05:00 PM Asian Variety Show
06:00 PM Adalat
06:58 PM Crime Patrol 4
07:58 PM CID
08:59 PM Queen
11:59 PM CID
12:59 AM Crime Patrol 4
01:59 AM Crime Patrol 4
02:59 AM Yamala Pagla Deewana
05:59 AM Main Naa Bhoolungi
06:29 AM Main Naa Bhoolungi
07:00 AM Main Naa Bhoolungi
07:29 AM Guru Maa
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
09:00 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
09:59 AM CID
11:00 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
11:59 AM Main Naa Bhoolungi
12:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
12:58 PM Yudh
01:58 PM Bunty Aur Babli
05:01 PM Crime Patrol 4
05:59 PM Yudh
06:58 PM Main Naa Bhoolungi
07:28 PM Ekk Nayi Pehchaan
07:59 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
08:59 PM Main Naa Bhoolungi
09:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
09:59 PM Yudh
10:59 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:30 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
12:28 AM Ekk Nayi Pehchaan
12:59 AM Yudh
01:59 AM Main Naa Bhoolungi
02:29 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
02:59 AM Bunty Aur Babli
06:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:29 AM Main Naa Bhoolungi
06:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:30 AM Guru Maa
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
08:59 AM Sewa Ganga
09:29 AM Grahon Ka Khel
09:59 AM CID
10:59 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
11:59 AM Main Naa Bhoolungi
12:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
12:58 PM Yudh
01:59 PM Jeet
04:59 PM Crime Patrol 4
05:59 PM Yudh
06:59 PM Main Naa Bhoolungi
07:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
09:00 PM Main Naa Bhoolungi
09:30 PM Ekk Nayi Pehchaan
09:59 PM Yudh
10:59 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:29 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
12:28 AM Ekk Nayi Pehchaan
12:59 AM Yudh
02:00 AM Main Naa Bhoolungi
02:29 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
02:59 AM Jeet
05:58 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 AM Main Naa Bhoolungi
06:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:30 AM Guru Maa
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM CID
11:00 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
12:00 PM Main Naa Bhoolungi
12:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
01:00 PM Yudh
02:00 PM Sanam Bewafa
05:00 PM Crime Patrol 4
06:00 PM Yudh
07:00 PM Main Naa Bhoolungi
07:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
09:00 PM Main Naa Bhoolungi
09:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
10:00 PM Yudh
10:59 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:28 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
12:30 AM Ekk Nayi Pehchaan
01:00 AM Yudh
02:00 AM Main Naa Bhoolungi
02:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
03:00 AM Sanam Bewafa
06:00 AM Ekk Nayi Pehchaan
06:30 AM Main Naa Bhoolungi
06:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:30 AM Guru Maa
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Sewa Ganga
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM CID
11:00 AM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
12:00 PM Main Naa Bhoolungi
12:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
01:00 PM Yudh
02:00 PM Kashmir Ki Kali
05:00 PM Crime Patrol 4
06:00 PM Yudh
07:00 PM Main Naa Bhoolungi
07:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
08:00 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014
09:00 PM Main Naa Bhoolungi
09:29 PM Ekk Nayi Pehchaan
10:00 PM Yudh
10:59 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:28 PM Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega 2014