Next

01:30 PM : Humsafars
02:00 PM : Bhoothnath

Schedule

12:59 AM Crime Patrol 4
01:59 AM CID
03:00 AM Dhoom 3
06:00 AM Humsafars
06:29 AM Humsafars
07:00 AM Humsafars
07:30 AM Humsafars
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Hum Hain Na
09:29 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM CID
11:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:30 AM Hum Hain Na
12:00 PM Itti Si Khushi
12:29 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:30 PM Humsafars
02:00 PM Bhoothnath
04:30 PM Comedy Circus Ke Mahabali
05:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
05:30 PM Humsafars
06:00 PM Itti Si Khushi
06:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:30 PM Hum Hain Na
08:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:30 PM Humsafars
09:00 PM Itti Si Khushi
09:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
10:30 PM Hum Hain Na
11:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:30 PM Humsafars
12:00 AM Itti Si Khushi
12:30 AM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:29 AM Hum Hain Na
01:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
02:30 AM Humsafars
02:59 AM Bhoothnath
05:30 AM Comedy Circus Ke Mahabali
05:59 AM Itti Si Khushi
06:29 AM Humsafars
06:59 AM Hum Hain Na
07:29 AM Itti Si Khushi
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Hum Hain Na
09:29 AM Grahon Ka Khel
09:59 AM CID
10:59 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:30 AM Hum Hain Na
12:00 PM Itti Si Khushi
12:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:29 PM Humsafars
02:00 PM Mere Yaar Ki Shaadi Hai
05:29 PM Humsafars
06:00 PM Itti Si Khushi
06:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:29 PM Hum Hain Na
08:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:30 PM Humsafars
09:00 PM Itti Si Khushi
09:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
10:30 PM Hum Hain Na
11:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:29 PM Humsafars
11:59 PM Itti Si Khushi
12:30 AM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:30 AM Hum Hain Na
02:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
02:30 AM Humsafars
03:00 AM Mere Yaar Ki Shaadi Hai
06:00 AM Itti Si Khushi
06:30 AM Humsafars
07:00 AM Hum Hain Na
07:30 AM Itti Si Khushi
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Hum Hain Na
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM CID
11:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:30 AM Hum Hain Na
12:00 PM Itti Si Khushi
12:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:30 PM Humsafars
02:00 PM Mili
04:30 PM Comedy Circus Ke Mahabali
05:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
05:30 PM Humsafars
06:00 PM Itti Si Khushi
06:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:30 PM Hum Hain Na
08:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:30 PM Humsafars
09:00 PM Itti Si Khushi
09:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
10:30 PM Hum Hain Na
11:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:30 PM Humsafars
12:00 AM Itti Si Khushi
12:30 AM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:30 AM Hum Hain Na
02:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
02:30 AM Humsafars
03:00 AM Mili
05:30 AM Comedy Circus Ke Mahabali
06:00 AM Itti Si Khushi
06:30 AM Humsafars
07:00 AM Hum Hain Na
07:30 AM Itti Si Khushi
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Hum Hain Na
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM CID
11:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:30 AM Hum Hain Na
12:00 PM Itti Si Khushi
12:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:30 PM Humsafars
02:00 PM Chak De India
05:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
05:30 PM Humsafars
06:00 PM Kaun Banega Crorepati Season 5 2014 – Event 2
08:30 PM Kaun Banega Crorepati Season 5 2014 – Event 2
09:00 PM Itti Si Khushi
09:30 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
10:30 PM Hum Hain Na
11:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
11:30 PM Humsafars
12:00 AM Itti Si Khushi
12:30 AM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
01:30 AM Hum Hain Na
02:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
02:30 AM Humsafars
03:00 AM Chak De India
06:00 AM Itti Si Khushi
06:30 AM Humsafars
07:00 AM Hum Hain Na
07:30 AM Itti Si Khushi
08:00 AM Dada Vaswani- Season 3
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Hum Hain Na
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Itti Si Khushi
10:30 AM Itti Si Khushi
11:00 AM Itti Si Khushi
11:30 AM Itti Si Khushi
12:00 PM Humsafars
12:30 PM Humsafars
01:00 PM Humsafars
01:30 PM Humsafars
02:00 PM Jab Tak Hai Jaan
05:30 PM Comedy Circus Ke Mahabali
06:00 PM CID
07:00 PM CID
08:00 PM CID
09:00 PM Adalat
10:00 PM Crime Patrol 4
11:00 PM CID
12:00 AM Adalat
01:00 AM Crime Patrol 4
02:00 AM CID
03:00 AM Kaun Banega Crorepati Season 5 2014 – Event 2
05:00 AM Kaun Banega Crorepati Season 5 2014 – Event 2
05:30 AM Comedy Circus Ke Mahabali
06:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
06:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
07:30 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:00 AM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Comedy Circus Ke Mahabali
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Asian Variety Show
11:00 AM Hum Hain Na
11:30 AM Hum Hain Na
12:00 PM Hum Hain Na
12:30 PM Hum Hain Na
01:00 PM Asian Variety Show
02:00 PM Bhoothnath Returns
05:00 PM Crime Patrol 4
06:00 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:00 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
08:00 PM Hum Hain Na
08:30 PM Hum Hain Na
09:00 PM Adalat
10:00 PM Crime Patrol 4
11:00 PM CID
12:00 AM Adalat
01:00 AM Crime Patrol 4
02:00 AM CID
03:00 AM Bhoothnath Returns
06:00 AM Hum Hain Na
06:30 AM Hum Hain Na
07:00 AM Hum Hain Na
07:30 AM Hum Hain Na
08:00 AM Hum Hain Na
08:30 AM Bhakti Sagar- 2014
09:00 AM Comedy Circus Ke Mahabali
09:30 AM Grahon Ka Khel
10:00 AM Humsafars
10:30 AM Humsafars
11:00 AM Humsafars
11:30 AM Humsafars
12:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
12:30 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
01:00 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
01:30 PM Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap
02:00 PM Tba 180
05:00 PM Crime Patrol 4
06:00 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
07:00 PM Kaun Banega Crorepati – Season 5 (2014)
08:00 PM Hum Hain Na
08:30 PM Hum Hain Na
09:00 PM Adalat
10:00 PM Crime Patrol 4
11:00 PM CID